مؤثر‌ترین آپشن‌های ایمنی خودرو کدام‌اند؟تاثیر آنها در میزان کاهش تصادفات

آپشن‌های ایمنی خودرو

تحقیقات جدید نشان داده است کروزکنترل انطباقی و ترمز اضطراری خودکار به‌همراه سامانه‌های هشدار برخورد و انحراف‌ از مسیر، مؤثر‌ترین آپشن‌های ایمنی خودرو هستند.

در تحقیق سازمان آمار تلفات رانندگی آمریکا باتوجه‌به اظهارات بیمه، آپشن‌های ایمنی و کمک‌رانندگی خودرو‌های بی‌ام‌و از مدل‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ بررسی شدند. موضوع این است کدام ویژگی هر خودرو باعث کاهش آمار تصادفات و جلوگیری مؤثر از تصادف شدید و کاهش آسیب‌های جدی شده است؟

این خودروها با سطح تجهیزات مختلف در‌ چهار دسته بررسی شدند: گروه اول، به سامانه‌ی هشدار برخورد‌ از جلو و هشدار انحراف‌ از مسیر مجهز بودند؛ گروه دوم، علاوه‌بر موارد پیشین از ترمز خودکار اضطراری جلو استفاده می‌کردند؛ گروه سوم، علاوه‌بر ویژگی‌های دو گروه قبل، از کروزکنترل انطباقی بهره می‌بردند؛ گروه‌ چهارم، به کامل‌ترین ویژگی‌ها مجهز بودند که فرمان‌دهی خودکار بین خطوط و هشدار تردد در جلو و کنار خودرو را نیز شامل می‌شد.

مؤثر‌ترین آپشن‌های ایمنی خودرو

نتایج تحقیقات خودروها با سطح تجهیزات مختلف

نتایج نشان داد سامانه‌های پیشگیری برخورد از جلو، مانند ترمز اضطراری خودکار و هشدار تصادف از جلو، در ترکیب ‌با کروزکنترل انطباقی، تأثیر چشمگیری بر کاهش آمار تصادفات شدید و آسیب‌های جدی گذاشته است. باوجوداین، سامانه‌های کمکی رانندگی بین خطوط و هشدار تردد بغل و جلو، چندان مؤثر واقع نشده‌اند.

سطح تجهیزات ایمنی میزان کاهش تصادفات میزان کاهش تصادفات شدید میزان کاهش آسیب‌های جدی
هشدار برخورد از جلو + هشدار انحراف از مسیر + ترمز اضطراری خودکار ۵ درصد ۱۱ درصد ۱۶ درصد
آپشن‌های فوق + کروز کنترل انطباقی ۶ درصد ۲۷ درصد ۳۷ درصد
آپشن‌های فوق + سامانه کمک‌رانندگی بین خطوط + هشدار تردد از جلو و بغل ۶ درصد ۲۷ درصد ۳۷ درصد

سامانه‌ی کمکی رانندگی بین خطوط مزیت بیشتری ارائه نکرد. این موضوع احتمالا بدین‌دلیل است که در آزاد‌راه‌ها فعال می‌شود که درمقایسه‌با جاده‌های دیگر امن است. همچنین، زمانی وارد عمل می‌شود که راننده آن را ازپیش فعال کند.

طبق گفته‌ی سازمان آمار تلفات رانندگی آمریکا، سامانه‌ی کمک‌رانندگی خودرو‌های بی‌ام‌و تاکنون درمقایسه‌با سامانه‌های توسعه‌یافته‌ی شرکت‌های دیگر در کاهش آمار تصادفات برتر بوده است. این سامانه‌‌های هشدار تصادف با پیشرفت تکنولوژی گسترش خواهد یافت. این نهاد که پیش‌تر نیز تحقیق مشابهی روی خودرو‌های نیسان روگ ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ انجام داده است، می‌گوید بررسی اخیر روی سامانه‌‌ی بی‌ام‌و، تاکنون جامع‌ترین مطالعه‌‌ای محسوب می‌شود که درزمینه‌ی بسته‌های ایمنی خودرو‌ها شامل کروزکنترل و سامانه‌ی کمک‌رانندگی بین خطوط انجام شده است.


منبع : سایت زومیت

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.