سیستم فرمان خودرو و معرفی اجزای تشکیل دهنده آن

سیستم فرمان خودرو

سیستم فرمان خودرو ، دارای مکانیزم اهرم بندی می باشد که تغییر جهتی که توسط راننده به غربیلک فرمان اعمال می شود به چرخ ها منتقل می کند و باعث تغییر جهت آن ها و گردش خودرو می شود.

برای هدایت خودرو در مسیر دلخواه، چرخ ها باید جهت پذیر باشند. مکانیزمی به نام سیستم فرمان این تغییر جهت را اعمال می کند. که ممکن است مکانیکی ، هیدرولیکی و یا حتی الکترونیکی باشد.

اجزای سیستم فرمان خودرو

غربیلک فرمان

قطعه ای دایره ای شکل از جنس پلاستیکی با اسکلت فلزی است که نیروی دست راننده را به اهرم بندی فرمان منتقل می کند.

میل فرمان

میله ای است که به غربیلک فرمان توسط یک هزار خاری یا پیچ متصل شده است و گردش غربیلک فرمان را به جعبه فرمان منتقل می کند.

جعبه فرمان

گشتاوری که توسط دست راننده به غربیلک فرمان اعمال شده، توسط ستونی فرمان به جعبه فرمان انتقال می یابد.

جعبه فرمان گشتاور کم دست راننده را به گشتاور نسبتاً بزرگی تبدیل می کند، جعبه فرمان قدرت نیروی گشتاور را اضافه می کند.

بازوی پیتمن

در انتهای شفت خروجی جعبه فرمان، یک هزار خاری وجود دارد که بازوی پیتمن روی آن نصب شده است.

با دوران شفت خروجی جعبه فرمان، این بازو حرکت زاویه ای انتجام دهد و انتهای پیتمن توسط یک سیبک به میله ی درگ متصل می شود.

میله درگ

این درگ اهرمی است که بین بازوی پیتمن و شغال دست ارتباط ایجاد می کند، اتصال هر دو سر میله ی درگ توسط سیبک است.

شغال دست

علت نام گذاری این قطعه مربوط به شکل ظاهری این اهرم است که خمیده است. انتقال نیرو به سگ دست توسط این بخش انجام می شود.

سگ دست

قطعه ای u شکل است که توسط یک پین بزرگ نسب به محور، لولا شده و قابلیت گردش نسبت به آن را دارد.

اگر مکانیزم فرمان شغال دست را به حرکت در آورد، سگ دست می چرخد و از این طریق چرخ ها نیز تغییر جهت می دهند.

انواع  سیستم فرمان خودرو

1 – سیستم هیدرولیکی فرمان

2 –  فرمانهای الکتریکی

3 – فرمان الکتروهیدرولیکی


مشاهده و خرید اجزای سیستم فرمان خودرو از سایت خانه هیوندای 

سیستم فرمان خودرو
سگدست

سیستم فرمان خودرو
جعبه فرمان

گردگیر

 


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.