محدودیت دو سرنشین برای روی صندلی عقب تاکسی به خاطر فاصله‌گذاری اجتماعی

فاصله‌گذاری اجتماعی

مدیرعامل اتحادیه تاکسی‌رانی‌های شهری کشور حضور چهار مسافر در تاکسی را تخلف اعلام کرد و از رانندگان خواست به دستورالعمل‌های فاصله‌گذاری اجتماعی توجه کنند.

نیمه‌ی دوم فروردین و هم‌زمان با اوج‌گیری ویروس کرونا، طرح الزام فاصله‌گذاری اجتماعی و سلامت محیط کار در ناوگان تاکسی‌رانی شهری کشور ابلاغ شد و براساس آن رانندگان موظف شدند حداکثر سه نفر مسافر سوار کنند. مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه‌ی تاکسی‌رانی‌های شهری کشور، دراین‌باره گفت:

رانندگان تاکسی از دستورالعمل سوارکردن سه مسافر در ابلاغ طرح الزام فاصله‌گذاری اجتماعی تبعیت کنند. براین‌اساس، سوارکردن چهار مسافر در تاکسی تخلف است. ابلاغیه‌ی طرح الزام فاصله‌گذاری اجتماعی و سلامت محیط کار در ناوگان تاکسی‌رانی شهری کشور که براساس آن رانندگان موظف‌اند در تاکسی‌ها حداکثر سه نفر مسافر سوار کنند، هنوز به قوت خود باقی است. مبنای محاسبه‌ی کرایه‌ی تاکسی سه مسافر است و اگر راننده تاکسی مبنای کرایه دریافتی را بر سوارکردن سه مسافر بگذارد و چهار نفر را سوار کند، تخلف کرده و باید با وی برخورد شود. در شهرهای مختلف، بازرسان تاکسی‌رانی سوارشدن سه مسافر را در تاکسی‌ها بررسی می‌کنند.

مردم می‌توانند شکایت کنند

مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسی‌رانی‌های شهری کشور، با تأکید بر رعایت اصول بهداشتی و ابلاغیه‌ی فاصله‌گذاری اجتماعی گفت:

اگر راننده تاکسی بیش از سه نفر را سوار کند و از این ابلاغیه تبعیت نکند، مسافران می‌توانند به شهرداری‌های شهر محل سکونت خود و در تهران نیز با خط ارتباطی که شهرداری دراختیار آن‌ها گذاشته یا به تاکسی‌رانی شکایت کنند. رعایت و تبعیت از سوارکردن سه مسافر نیازمند همکاری و مساعدت مردم است و مسافران خود در تاکسی‌هایی که بیش از سه نفر را سوار می‌کنند، سوار نشوند و تخطی راننده را اعلام کنند. رعایت این امر به مشارکت عمومی نیاز دارد.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.