اعلام طرح تبدیل تعهدات معوق برلیانس شرکت سایپا به کوییک R + جدول

برلیانس شرکت سایپا

ضمن سپاس از مشتریان محترم گروه برلیانس که با توجه به مشکلات تامین و تولید این گروه از خودروها، با سعه صدر خود نهایت همکاری را با گروه خودروسازی سایپا بعمل آورده اند و و عذرخواهی مجدد بابت تاخیر بوجود آمده در تحویل خودروهای ثبت نامی ایشان، بدینوسیله فراخوان چهارم طرح های پیشنهادی گروه سایپا، جهت تعهدات مشتریان محترمی که تاکنون دعوتنامه تکمیل وجه مابه التفاوت برای آنان صادر نگردیده است جهت اجرا از ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 99/02/22 به شرح جدول ذیل اعلام میگردد.

* قیمت کوییک آر برای این طرح، 44 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.


منبع :سایت Car.ir

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.