کالاهای خریداری شده تا ۱۵ روز مشروط بر اینکه از بسته بندی اصلی خارج نشوند، قابلیت مرجوع کردن را دارند.